• VERVOLG-04
 • VERVOLG-06
 • VERVOLG-02
 • VERVOLG-03
 • VERVOLG-05
 • VERVOLG-09
 • VERVOLG-07
 • VERVOLG-08
 • VERVOLG-01
 • VERVOLG-10

April

April

April

"April veranderlijk en guur, brengt hooi en koren in de schuur."

 Onze werkzaamheden in april zijn o.a.:

 • Klaarmaken van het land, ploegen, cultiveren e.d.
 • Drainage aanleggen en eventueel bronnen boren.
 • Sloten schoonmaken
 • Lelies planten, maar eerst moet het perceel geploegd worden en met GPS worden de bedden erop gefreesd. Er wordt precies bijgehouden waar iedere soort lelie, en van welke partij geplant worden. Dit is erg belangrijk voor de oogst en dat moet o.a. ook voor de BKD-keuring. Iedere soort en iedere partij wordt apart geadministreerd en verwerkt.  
 • Beregenen tegen nachtvorst-schade.
 • Klaarleggen vaste beregening (buizen met sproeiers die het hele seizoen blijven liggen)
 • Bemesten
 • Onkruidbestrijding
 • Gewasbescherming in de 2-jarigen
 • Doek leggen en beregenen tegen nachtvorst in de 2-jarige lelies.

 

KIJK OOK EENS OP: 

www.lelieteelt.nl/april

VOOR MEER INFO