• VERVOLG-07
  • VERVOLG-01
  • VERVOLG-04
  • VERVOLG-02
  • VERVOLG-03
  • VERVOLG-10
  • VERVOLG-05
  • VERVOLG-09
  • VERVOLG-08
  • VERVOLG-06

A'J PLAT KUNT PROATEN, MUJ 'T NIET LOATEN !

Omgeving

De omgeving is voor ons als akkerbouwbedrijf natuurlijk erg belangrijk. De natuur, aanwonenden, noem maar op...

Alvorens wij onze leliepercelen beplanten, wordt er persoonlijk contact opgenomen met de aanwonenden om onszelf voor te stellen, te vertellen wat we gaan doen en waarom en onze contactgegevens af te geven. Wij vinden het belangrijk dat de mensen weten wie we zijn, wat we doen en hoe ze ons kunnen bereiken in het geval dat dat nodig zou kunnen zijn. Mede daarvoor hebben wij in het seizoen bij onze percelen een mooi bord geplaatst met ons logo, telefoonnummer en de website. Zo kan iedereen die dat wil ons bereiken voor informatie of bij vragen. 

Soms zaaien we een bloemrijke akkerrand, of een speciaal soort kruidenrijk gras op de wendakkers van onze percelen. Dit is voor de insecten. 

collage omg bij bloem vlinder

Op ons spoelbassin in De Krim is het in de zomer ook een prachtig bloeiend gezicht. Dit zaaien wij niet in, maar allerlei natuurlijke bloemen en kruiden tieren welig. 

collage omg ree

Het is er een drukte van belang, vogels vliegen af en aan, insecten zoemen en de reeën hebben er een vaste drinkplaats... 

Convenant

In 2014 hebben de gemeente Hardenberg, LTO-noord afd. Hardenberg, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) Kring Noord Nederland, bedrijven die in de gemeente Hardenberg bloembollen telen en de Werkgroep Bollenteelt Hardenberg een convenant afgesproken. Misverstanden en onbegrip zouden hiermee zoveel mogelijk worden weggenomen. Het convenant is boven-wettelijk. Vrijwel alle betrokken telers hebben dit convenant ondertekend.

In dit convenant worden afspraken gemaakt over contact met elkaar en contact met aanwonenden aan de betreffende percelen. Over de wijze en omstandigheden van de gewasbescherming die wordt toegepast, over teeltvrije zones en nog veel meer.