• VERVOLG-02
  • VERVOLG-07
  • VERVOLG-10
  • VERVOLG-01
  • VERVOLG-06
  • VERVOLG-09
  • VERVOLG-08
  • VERVOLG-05
  • VERVOLG-03
  • VERVOLG-04

ACTIEF SINDS 1987

Historie

De oorsprong van ons bedrijf ligt zo rond 1987. Marcel was toen 16 jaar (zat nog op de Mavo) en verbouwde dat jaar zijn eerste aardappelen in samenwerking met zijn moeder Dini Markhorst. Vader Rob had indertijd een machinefabriek in Hardenberg en had verder geen agrarische achtergrond. Dini had al wel een jaar of 10 fokvarkens (later werden dat vleesvarkens), en in 1986 is de eerste landbouwgrond aangekocht omdat Marcel akkerbouwer wilde worden.

Naast de aardappelen werden er in de jaren daarop ook suikerbieten, gerst, graszaad e.d. verbouwd. In de schuur werd een aardappelbewaring gebouwd, er kwam een sorteerunit en de pootgoedteelt werd uitgebreid.

Ook kwam de vollegrondsgroententeelt in beeld en werden er in de jaren 90 diverse groenten verbouwd zoals kool (diverse soorten), wortelen, bonen en courgettes. Ook werd er voor de kruidendrogerij verschillende gewassen opgezet zoals hypericum, valeriaan en teunisbloemen.

In 1999 kwam voor het eerst de lelieteelt in zicht. Een nieuwe uitdaging. Er werd in dat jaar op contractbasis 2 hectare verbouwd voor Burger en De Blank uit Andijk. Het jaar erop verdubbelde dat al en van het een kwam het ander...  In die jaren werden alle bollen op contract geteeld.

In 2001 zijn de laatste mestvarkens afgeleverd, en Dini besloot en stap terug te doen en zich meer te richten op haar grote passie: de paardenfokkerij. De varkensstallen werden omgebouwd tot paardenstallen. 

In de loop der jaren nam de contractteelt een steeds groter areaal in beslag. Om ook zelf wat eigen teelt te beginnen werden er wat eigen soorten gekocht die toen nog bij onze contractgever werden verwerkt. Toen Burger en De Blank in 2007 aangaf er mee te willen stoppen was dat voor ons een gelegenheid om deze verwerking in eigen hand te kunnen nemen. Hiertoe hebben wij een groot deel van hun verwerkingslijn over kunnen nemen. In 2008 werd een hal gebouwd en de verwerkingslijn geïnstalleerd. Dat jaar werd een deel van de oogst door onszelf verwerkt.

In 2014 waren we in de gelegenheid een locatie in De Krim te kopen en onze spoelerij daar naar toe te verhuizen. Een aantal jaren daarna hebben we ook onze sorteerlijnen e.d. naar De Krim gebracht, en spoelen en verwerken we onze hele lelieoogst vanaf 1 locatie. 

Naast onze hoofdteelt (lelies) hebben we ook diverse andere gewassen, zoals graan, pioenrozen (stek en snij) en valeriaan. Regelmatig komen daar weer nieuwe teelten (en uitdagingen!) bij...