• VERVOLG-03
  • VERVOLG-08
  • VERVOLG-09
  • VERVOLG-02
  • VERVOLG-05
  • VERVOLG-06
  • VERVOLG-07
  • VERVOLG-10
  • VERVOLG-04
  • VERVOLG-01

NIETS IS ZO BIJZONDER ALS HET GEWONE...

Overige teelten

Naast ons hoofdgewas Lelie, telen wij ook een aantal andere gewassen.

Pioenrozen

Pioenen hebben we staan voor de vermeerdering, voor de stek. De pioenen worden (meestal) na 2 jaar gerooid en de wortels worden gedeeld. Dit zijn de nieuwe stekken. Deels worden deze opnieuw geplant en kunnen dan weer 2 jaar groeien, maar deze stekken worden door de contractgever ook verkocht. Ook hebben we snij-pioenen staan, eveneens een contractteelt. Van deze planten, die een aantal jaren langer zullen blijven staant, worden de bloemen geoogst.

Tagetes (Afrikaantjes)

Leliewortels kunnen worden aangetast door "vrijlevende aaltjes". Deze prikken de plantwortels aan waardoor deze afsterft. Om schade van dit aaltje tegen te gaan zaaien we, waar mogelijk, tagetes (ofwel Afrikaantjes). Als het aaltje deze wortels aanprikt wordt het uitgeschakeld, waardoor in het volgende jaar hier geen schade meer van ondervonden wordt.

Omdat tagetes erg vorstgevoelig is, kan deze pas laat in het jaar worden gezaaid (vanaf eind mei). Wij laten het gewas helemaal doorgroeien totdat het vanzelf afsterft (of afvriest). Omdat er dus geen opbrengst van komt is het een vrij kostbare teelt. Echter, de voordelen van aaltjesbestrijding wegen hier tegen op. In de winter of het vroege voorjaar gaan we de afgestorven plantenresten weer onderwerken.

Gerst

Ieder jaar verbouwen wij een aantal hectares gerst, om ons bouwplan weer mooi rond te krijgen. Het zaad wordt verkocht en het stro wordt gebruikt voor de paarden van moeder.

Maïs

Omdat wij veel grond huren en ruilen met veehouders, verbouwen wij ook wel maïs voor veevoer voor deze melkveehouders.

Valeriaan/Angelica

Net als 25 jaar geleden telen we ook nu weer Valeriaan, en hebben we er nog een kruidengewas bij: angelica. We oogsten hiervan de wortels. Die worden gespoeld, geschoond, gedroogd en verwerkt tot bestanddeel van rustgevende middelen. Valeriaan wordt in het late najaar geplant en wordt pas in de winter van het jaar erop geoogst. Het staat dus zeker een heel jaar rond op het perceel.

Grasland

Behalve de wendakkers e.d. zijn er nog een aantal percelen grasland. Deze worden beweidt door de paarden van moeder/oma, of gemaaid voor kuilvoer of hooi.