• VERVOLG-09
  • VERVOLG-05
  • VERVOLG-06
  • VERVOLG-04
  • VERVOLG-07
  • VERVOLG-10
  • VERVOLG-02
  • VERVOLG-03
  • VERVOLG-01
  • VERVOLG-08

AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER...

Werkzaamheden

Onze diverse teelten vragen natuurlijk goede zorg. 

Van het begin van het seizoen tot aan de oogst wordt er hard gewerkt. Al ruim voor de plant- en zaaiwerkzaamheden wordt er een plan gemaakt.  We moeten dan bepalen welke teelt op welk perceel komt. Daarbij zijn we natuurlijk veel informatie nodig om de juiste keuze te kunnen bepalen. Allereerst kijken we naar welke oppervlaktes we nodig zijn. We kijken naar onze eigen percelen, naar percelen die we huren (of eventueel kunnen huren of ruilen). Is het een perceel waar we al bekend mee zijn  door eerdere teelten of is het voor ons ook nieuw. Hoe nat of droog is het stuk.  Er moet gemonsterd worden. Hoe zit het met de afwateringsmogelijkheden. En is er een bron aanwezig voor bereging bijvoorbeeld...

Veel dingen om te bedenken en bekijken alvorens je uberhaupt kunt beginnen aan een nieuw seizoen.

 

U kunt bij de betreffende maanden terugvinden wat er min of meer gebeurd bij ons op het bedrijf.

 

Een aantal dingen blijven het jaarrond voorkomen. Wekelijk wordt namelijk ieder perceel bezocht om de stand van zaken te bekijken. Hoe ligt een perceel erbij ? Moet er beregend, of nog niet... Moet er onkruid bestreden worden ? Hoe gaat het met de afwatering, hoe is de kleur van het gewas, en de bladstand. Er worden monsters genomen. Er worden bollen opgestoken om de groei te checken. Alles wordt het hele jaar door goed in de gaten gehouden.